Aktualny numer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej

Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Przesłanki i następstwa kryzysu funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej. Wprowadzenie

Studia
Mieczysław Stolarczyk: Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej.

Erhard Cziomer: Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 roku i masowego napływu nielegalnych uchodźców dla przemian wewnętrznych oraz roli Niemiec w Unii Europejskiej

Peter Munkelt: Zur Zukunft der Europäischen Union: Deutsche Debatten

Tomasz Młynarski: Brexit i jego następstwa dla Francji i jej członkostwa w Unii Europejskiej

Bogdan Koszel: Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008-2012)

Marek Czajkowski: Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia

Elżbieta Majchrowska: The trade aspects of the transatlantic cooperation between the EU, the USA and Canada

Paulina Stępniewska: Uwarunkowanie i perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Turcji w XXI wieku

Krzysztof Malinowski: Niemcy wobec przebudowy strefy euro przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku

Magdalena Tomala: Państwa nordyckie wobec aktualnych i wybranych aspektów kryzysu UE

Varia
Dominika Gawron: Współpraca Grupy Wyszehradzkiej – implikacje dla jedności i bezpieczeństwa wewnątrz UE

Recenzje
Natalia Adamczyk: Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach unii europejskiej, red. Krzysztof Malinowski [Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2017, 342 s.]

Anna Bałamut: Tomasz Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – Środowisko – Klimat [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, 216 s.]

Sprawozdania
Beata Molo: 5th Global International Studies Conference, 1-3 April 2017, Taipei, Taiwan. Sprawozdanie

Przemysław Furgacz: Sprawozdanie z konferencji z Drugiej Dorocznej Dorpackiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej dot. Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer