Redakcja

Niesłabnące zainteresowanie problematyką międzynarodową globalizującego się świata przekłada się na podejmowane badania i refleksję naukową nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi.
Wymianie poglądów na kluczowe problemy współczesnego świata z powodzeniem służy wydawany od roku 2004 kwartalnik „Krakowskie Studia Międzynarodowe" – założony z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego, skierowany do badaczy zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami natury prawnej i współczesną ekonomią. Czasopismo zawiera prace autorów polskich i zagranicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Wszystkie zamieszczane w kwartalniku artykuły naukowe są recenzowane według wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
KSM spotkały się z uznaniem środowiska naukowego i czytelników, o czym świadczy wzrastająca liczba prenumeratorów.

Czasopismo „Krakowskie Studia Międzynarodowe” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 74,47 pkt.

Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów: 9).
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
- Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- PBN. Polska Bibliografia Naukowa
- Index Copernicus
- CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
- CEEOL. Central and Eastern European Online Library
- BazHum

Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.
e-ISSN 2451-0610; ISSN 1733-2680 (wersja papierowa)

Rada Programowa „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”
prof. Michał Chorośnicki, Polska
prof. Rett R. Ludwikowski, Stany Zjednoczone
prof. Sev Ozdovski, Australia
prof. August Pradetto, Niemcy
prof. Eckart D. Stratenschulte, Niemcy

Redakcja

Redaktor naczelna
prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk
Redaktorzy tematyczni
prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer, prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk, prof. zw. dr hab. Andrzej Bryk, prof. zw. dr hab. Jerzy Zdanowski
Redaktor statystyczny
dr Piotr Stefanów
Sekretarz redakcji
mgr Halina Baszak Jaroń

Zapraszamy Państwa do współpracy.