Aktualny numer

Zapowiedź numerów na 2018 r.

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 1: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego. Wprowadzenie

Studia
Katarzyna Żukrowska: Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego

Erhard Cziomer: Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w drugiej dekadzie w XXI wieku

Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy rosyjsko-chińskiej

Marcin Lasoń: Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI wieku

Rafał Kwieciński: Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI wieku

Maciej Saskowski: BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin i Rosji

Łukasz Gacek: Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce

Varia
Peter Munkelt: Neue Seidenstraße und Eurasische Union: Bausteine einer neuen miltilateralen Weltordnung oder Mauern weiterer hegemonialer Frontstellungen? Deutsche Einschätzung

Recenzje
Beata Molo: Erhard Cziomer, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018

Sprawozdania
Natalia Adamczyk: Sprawozdanie z debaty i promocji książki Erharda Cziomera, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych

 

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach