Aktualny numer

Zapowiedź numerów na 2018 r.

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 1: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego. Wprowadzenie

Studia
Katarzyna Żukrowska: Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny i militarny) jako instrument kształtowania nowego układu międzynarodowego

Erhard Cziomer: Niemcy wobec międzynarodowych implikacji zacieśniania współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w drugiej dekadzie w XXI wieku

Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa USA w XXI wieku w kontekście zacieśniania współpracy rosyjsko-chińskiej

Piotr Mickiewicz: Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą

Maciej Saskowski: BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji

Marek Czajkowski: Nowy wyścig kosmiczny XXI wieku - USA, Chiny i Rosja

Łukasz Gacek: Współpraca czy rywalizacja: Rosja i Chiny w Arktyce

Rafał Kwieciński: Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI wieku

Varia
Peter Munkelt: Neue Seidenstraße und Eurasische Union: Bausteine einer neuen miltilateralen Weltordnung oder Mauern weiterer hegemonialer Frontstellungen? Deutsche Einschätzung

Recenzje
Beata Molo: Erhard Cziomer, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018, ss.336

Jakub Stankiewicz: Grzegorz W. Kołodko, Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2018, 222 S.

Erhard Cziomer: Erker Gernot, Weltordnung ohne den Westen? Europa zwischen Russland, China und Amerika, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 2018, 207 S.

Sprawozdania
Natalia Adamczyk: Sprawozdanie z konferencji Państwo–Społeczeństwo–Gospodarka 11 czerwca 2018. Sekcja: Wyzwania współpracy i rywalizacji państw jako przesłanki kształtowania się nowego układu sił międzynarodowych w wymiarze globalnym i regionalnym w drugiej dekadzie XXI w.

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach