Skip to content

Kontakt

Krakowskie Studia Międzynarodowe
Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rada programowa
„Krakowskich Studiów Międzynarodowych”:
Michał Chorośnicki
Rett R. Ludwikowski
Sev Ozdovski
August Pradetto
Eckart D. Stratenschulte

Redaktor naczelny:
Bogusława Bednarczyk

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak-Jaroń

Rada wydawnicza:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek Majchrowski

Redakcja:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, lok.A219
30-705 Kraków
tel. 12 25 24 665
e-mail: wydawnictwo@kte.pl
Administracja stroną www: