Skip to content

Lista recenzentów w latach 2011-2022

Artykuły zgłaszane do „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

w roku 2022:
prof. dr hab. Adam Jelonek
prof. dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak
dr hab. Wojciech Mazur, prof. UJ
prof. dr hab. Grażyna Pasztor
prof. dr hab. Maciej Perkowski
prof. dr hab. Piotr Salwa
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Marzena Żakowska

w roku 2021:
prof. dr hab. Kazimierz Baran
dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof. UEK
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

w roku 2020:
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ
prof. dr hab. Stanisław Sulowski
dr hab. Anna Bartnik
dr hab. Karina Marczuk
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US
dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak
dr hab. Łukasz Wojcieszak
dr Przemysław Furgacz
prof. dr hab. Paweł Grata
dr Agnieszka Bielawska

w roku 2019:
dr Kamila Schöll-Mazurek
dr hab. prof. UO Aleksandra Trzcielińska-Polus
prof. dr hab. Robert Jakimowicz
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr hab. prof. UKSW Artur Kotowski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Paleczny
dr hab. prof. UJ Paweł Laidler

w roku 2018:
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
prof. dr hab. Marek Delong
Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
prof. dr hab. Hassan Jamsheer
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
prof. dr hab. Krzysztof Koźbiał
Prof. Matteo Luigi Napolitano
Prof. Roberto Di Quirico
dr Kamila Schöll-Mazurek

w roku 2017:
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
dr hab. Paweł Grata, prof. UR
dr Kamila Schöll-Mazurek
prof. dr hab. Stanisław Tokarski
dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. PAN

w roku 2016:
prof. nadzw. dr hab. Beata Molo
prof. dr hab. Stanisław Sulowski
prof. Helmut Wagner
prof. dr hab. Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr hab. prof. UEK Joanna Dzwończyk
dr hab. Andrzej Nowosad
dr Marta du Vall
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
prof. dr hab. Andrzej Szplit
prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

w roku 2015:
prof. dr hab. Ryszard M. Czarny
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr Mark M. Michalski, USA
prof. dr hab. Stanisław Tokarski
dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. PAN
prof. Helmut Wagner, Niemcy

w roku 2014:
prof. zw. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr Marek M. Michalski, prof. UMUC
prof. zw. dr hab. Jan Barcz
em. prof. dr Helmut Wagner
prof. zw. dr hab. Stanisław Sulowski
prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny
dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. PAN
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski

w roku 2013:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Baran
prof. dr hab. Adam Jelonek
prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny
dr Marek M. Michalski
Dr. Hans Martin Sieg
prof. zw. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
prof. zw. dr hab. Michał Śliwa
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski
dr Mahnaz Zahirinejad

w roku 2012:
dr Barbara Błońska
dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
dr Joanna Garlińska-Bielawska
prof. UEK dr hab. Paweł Lula
prof. dr hab. Grzegorz J. Kaczyński
dr Marta Kolendowska-Matejczuk
prof. dr hab. Bogdan Koszel
prof UW dr hab. Stanisław Sulowski
prof. dr hab. Stanisław Tokarski
dr Marcin Warchoł
prof. dr hab. Jerzy Wiatr

w roku 2011:
dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, prof. UJ
dr hab. Joanna Dzwończyk
prof. dr hab. Franciszek Gołembski
dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK
prof. dr hab. Ryszard Małajny
prof. dr hab. Stanisław Wydymus