Skip to content

nr 2/2004

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2004
Stany Zjednoczone a świat współczesny
Numer specjalny pod redakcją Andrzeja Bryka

Od Redakcji

Andrzej Bryk: Wprowadzenie

Andrew Nagorski: Stany Zjednoczone a ich postrzeganie w świecie

Harvey C. Mansfield, Delba Winthrop: What Tocqueville Says to Liberals and Conservatives Today

Andrzej Bryk: Akcja Afirmatywna, doktryna różnorodności a plemienna koncepcja społeczeństwa liberalnego

Jarosław Rokicki: Nadzieje i porażki Akcji Afirmatywnej

Tadeusz Paleczny: Zróżnicowanie rasowe, etniczne, klasowo-warstwowe i wyznaniowe społeczeństwa amerykańskiego w świetle danych spisowych z 2000 roku

Lubomir Zyblikiewicz: Stosunki transatlantyckie na początku XXI wieku

Monika Banaś: Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych

Adam Walaszek: Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000

Jan Staszków: Zobowiązania umowne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej

Robert Kłosowicz: Armia obywatelska czy zawodowa - początki sił zbrojnych USA

Pobierz cały numer