Skip to content

nr 3/2004

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2004
Polska - Świat Arabski
Numer specjalny pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Od Redakcji

Wprowadzenie: Andrzej Kapiszewski

Anna Mrozek-Dumanowska: Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu

Jerzy Zdanowski: Szyici w Al-Ahsie. Stosunki religijno-polityczne w Arabii Saudyjskiej

Krzysztof Bojko: Ludność arabska w państwie żydowskim

Andrzej Kapiszewski: Democratizing the Arab states. The case of monarchies of the Gulf, 1991-2004

Agnieszka Bakalarz: Polacy na Półwyspie Arabskim w XIX wieku

Tomasz Walczuk: Planowanie rozwoju gospodarczego w Arabii Saudyjskiej

Andrzej Pikulski: Rozwój gospodarczy Jemenu po zjednoczeniu

Anna Barska: Rodzina i jej przemiany w krajach Maghrebu

Katarzyna Jarecka-Stępień: Polacy w Libii

Ibrahim El-Cheikh: Przyczyny wojny domowej w Libanie w latach 1975-1990

Elżbieta Puchnarewicz: Państwo i społeczeństwo w Egipcie. Obszary trudnych negocjacji

Magdalena Góra: Polska wobec powstania państwa Izrael. Stosunki wzajemne w latach 1945-1950

Katarzyna Brataniec: Historyczne korzenie arabskiego resentymentu wobec Europy

Anna Dziewanowska, Juliusz Sienkiewicz: Henryk Sienkiewicz a świat arabski

Ilona Kielan-Glińska: Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji

Recenzje
Andrzej Kapiszewski: Jerzy Zdanowski, Arabia Saudyjska, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2004

Katarzyna Brataniec: Rollin S. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004

Pobierz cały numer