Skip to content

nr 4/2004

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2004

Od redakcji

Jan Czaja: Bezpieczeństwo euroatlantyckie. Nowe zagrożenia, nowe wyzwania

Spasimir Domaradzki: Stany Zjednoczone a Międzynarodowy Trybunał Karny. Od polityki poparcia do zwalczania

Tatiana Biela: Pamięć a proces pojednania w społeczeństwach pluralistycznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie Bośni i Hercegowiny

Andrzej Pankowicz: Spór o genezę narodu białoruskiego. Perspektywa historyczna

Krzysztof Grygajtis: Europa Środkowa i Międzymorze a sowiecka strategia generalna lat 1939-1941

Adam W. Jelonek: Autorytarna demokracja w Malezji. Ewolucja systemu politycznego w latach 1969-2004

Krzysztof Bojko: Pierwsza palestyńska intifada - 1987-1991

Paweł Siwiec: Polska misja stabilizacyjna w Karbali. Zmiana pierwsza

Joanna Bzdyl, Roman Sławiński: Nowe wierzenia tajwańskie

Bogdan Zemanek: Obrzędy pogrzebowe Nuosu z południowo-zachodnich Chin

Pobierz cały numer