Skip to content

nr 1/2005

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2005
Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005
Numer specjalny
redakcja Jan Staszków

Jan Staszków: Wprowadzenie

Adam D. Rotfeld: Nowy akt polityczny dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek: w poszukiwaniu nowych odpowiedzi

Jan Czaja: Świat ONZ - upadek czy nowe szanse?

Władysław Czapliński: Organizacje regionalne a użycie siły. Kilka uwag na tle rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych

Maria M. Kenig-Witkowska: Implementacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle prawa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia systemowe

Wojciech Kowalski: ONZ a reintegracja narodowego dziedzictwa kulturowego

Piotr Ogonowski: Działania ONZ na rzecz rozwoju

Tadeusz Paleczny: ONZ wobec procesów globalizacji

Jan Staszków: Polska 51. krajem sygnatariuszem Karty Narodów Zjednoczonych

Janusz Symonides: Organizacja Narodów Zjednoczonych w zmieniającym się świecie. Konieczność reformy i podjęcia nowych wyzwań

Noty o autorach

Pobierz cały numer