Skip to content

nr 3/2005

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2005
ONZ - W 60-lecie podpisania Karty Narodów Zjednoczonych
Numer specjalny cz. 2
pod redakcją Jana Staszkowa

Od Redakcji

Jan Staszków: W 60. rocznicę podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych

Erhard Cziomer: Stanowisko Niemiec wobec reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ

Piotr Feczko: Cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych a doktryna ministra spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Adama Jerzego księcia Czartoryskiego

Katarzyna Gruszko: Rola ONZ w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Marcin Lasoń: Operacje pokojowe w systemie ONZ na przykładzie United Nations Interim Mission in Kosovo

Zbigniew Orbik: Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych

Wojciech Stankiewicz: Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku - ocena i oczekiwania

Teresa Teterska: Rosja - ONZ: główne kierunki współpracy

Pobierz cały numer