Skip to content

nr 4/2005

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2005

Część pierwsza: Europa
Janusz Fałowski: U źródeł współczesnych stosunków włosko-polskich. Włosi w dziejach I Rzeczypospolitej

Krzysztof Grygajtis: Sowiecka polityka podbojów w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1939-1941

Marcin Lasoń: Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Porębski: Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany

Małgorzata Kołaczek: Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech

Część druga: Świat
Aleksandra Kasznik-Christian: Dramatyczny maj 1945 r. Niedoszła insurekcja algierska

Wojciech Stankiewicz: Konsekwencje konfliktu między Etiopią i Erytreą w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych tych państw

Ilona Kielan-Glińska: Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku

Katarzyna Jarecka-Stępień: Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy

Daniel Płatek: Dialog uniwersalizmu i partykularyzmu. Program atomowy Iranu i rewolucja islamska 1979 roku w ujęciu dialektycznym

Marek Moroń: Bengalscy muzułmanie - od autonomii do niepodległego państwa

Stanisław Obirek: The Catholic Church and Globalization. Catholic-Jewish Relations since Vatican II: Approaching the 40th Anniversary of Nostra Aetate

Pobierz cały numer