Skip to content

nr 1/2006

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2006
Azja wczoraj i dziś
pod redakcją Romana Sławińskiego

Od Redakcji

Dorota Barańska: Kodeks samurajski Bushidõ a normy moralne i etyka społeczna

Cherng Shin-Ouyang: Cross-Strait Relations in Financial Services the Hong Kong Case in Perspective

Fu-Kuo Liu: Renewing Strategic Transformation in Asia - Pacific

Adam W. Jelonek: Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego

Mignonne Man-Jung Chan: Asian Economic Integration and Cross-Strait Relations

Jarosław Mikołajec, Zbigniew Orbik: The Eurasian School: Between Metaphysics and Science

Rafał Morawczyński: Southeast Asia as a Trading Partner of Poland

Ewa Oziewicz: Southeast Asian Economies and a New Regionalism

Roman Sławiński: Contemporary Chinese Historiography, with Special Emphasis on Taiwanese Historiography. Part one

Rajmund Mydel: Strategic Political and Economic Goals of Japan from 21” Century Perspective

Recenzje:
Łukasz Gacek: Nowożytna historia Chin, red. Roman Sławiński, [Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005]

Dariusz Rybak: Edward Haliżak, Zmiana układu sił USA - Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, [Seria Żurawia Papers, zeszyt 7, Warszawa 2005]

Bogdan Zemanek: Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-Tunga (Czerwona Książeczka). Tekst wraz z komentarzem historycznym, red. Marek Skierkowski, komentarz historyczny Bogdan Michalski, [Wydawnictwo Książki Niezwykłej XXL, Wrocław 2005, 445 stron]

Pobierz cały numer