Skip to content

nr 2/2006

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2006
Od redakcji

Andrzej Bryk: Krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej w amerykańskim neokonserwatyzmie

Jacek Świrkowicz: Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 2006. Neokonserwatywna wizja świata prezydenta George'a Busha

Grzegorz Wiśniewski: Polskie doświadczenia z członkostwa w NATO 15 lat po utworzeniu NACC (Północnoatlantyckiej Rady Współpracy)

Maciej Brachowicz: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. O najnowszym pomyśle inżynierii społecznej

Aleksandra Sabik: Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej - zarys historyczny i prognozy rozwoju na początku XXI wieku

Krzysztof Grygajtis: Polska polityka zagraniczna 1926-1939: od koncepcji „międzymorza" Aleksandra Skrzyńskiego do idei „Trzeciej Europy" Józefa Becka

Wojciech Majchrowski: Polityka gospodarcza Trzeciej Rzeszy w poglądach Leopolda Caro

Janusz Fałowski: Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech

Erhard Cziomer: Implikacje oraz wyzwania rozpadu państw dla stosunków międzynarodowych. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne w XXI wieku

Elżbieta Kućmierczyk: Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 1989-2003 w porównaniu z inwestycjami w pozostałych krajach grupy wyszechradzkiej

Recenzje
Andrzej Kapiszewski: Ryszard Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, [Warszawa 2006, s. 356]

Piotr Kobza: Europeistyka w zarysie, red. Dariusz Milczarek, Alojzy Nowak, [Warszawa 2006]

Pobierz cały numer