Skip to content

nr 3/2006

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2006
Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki Państwo-Kościół
pod redakcją Jana Staszkowa

Od Redakcji

Jan Staszków: Konferencja Naukowa i Wystawa Dokumentów poświęcona Konkordatom pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską w 1925 i 1993 roku

Janusz Stańczyk: Konkordat z 1993 roku pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską

Hanna Suchocka: Kilka uwag z okazji 13. rocznicy podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską

Józef Krukowski: Ocena skutków konkordatu z 1993 roku w polskim porządku prawnym

Artur Mezglewski: Artykuł 10 konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce

Jan Szczepaniak: Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do konkordatu z 1925 roku w sprawach nauczania religii w szkołach

Zdzisław Zarzycki: Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje poszanowania niedzieli i dni świątecznych jako dni wolnych od pracy

Julian Sutor: Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej

Jan Czaja: Jan Paweł II a świat współczesny

Tadeusz Paleczny: Rola Kościoła katolickiego w procesach globalizacji, asymilacji i homogenizacji w Ameryce Łacińskiej

Krzysztof Grygajtis: Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności

Jan Staszków: Podmiotowość Watykanu i Stolicy Apostolskiej w prawie międzynarodowym publicznym

Noty o autorach

Pobierz cały numer