Skip to content

nr 4/2006

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2006
Nowa rola międzynarodowa Niemiec
pod redakcją Erharda Cziomera

Od Redakcji

Erhard Cziomer: Nowa międzynarodowa rola Niemiec na początku XXI wieku

Część pierwsza: Z zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec
Erhard Cziomer: Stan i perspektywy polityki zagranicznej rządu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD

Helmut Wagner: Nowa niemiecka polityka zagraniczna nowej kanclerz Angeli Merkel

Hans Martin Sieg: Niemiecka polityka bezpieczeństwa i obronna na początku XXI wieku

Gracjana Łakomska: Wyzwania w stosunkach niemiecko-amerykańskich w XXI wieku

Adam Sokołowski: Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku

Irena Głuszyńska: Niemcy wobec propozycji reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ

Część druga: Rola Niemiec w kształtowaniu integracji, transformacji i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
August Pradetto: Postkomunistyczna transformacja Europy i niemiecka polityką europejska

Bogdan Koszel: Partnerstwo francusko-niemieckie na przełomie XX i XXI wieku

Ryszard Zięba: Współpraca Francji i Niemiec w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Anna Paterek: Stanowisko Niemiec wobec procesu poszerzania Unii Europejskiej (1998-2006)

Janusz Józef Węc: Stanowisko Niemiec wobec kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej

Część trzecia: Współpraca Niemiec z Rosjq i Ukrainą - kontekst europejski
Christian Meier: Niemiecka polityka wobec Rosji na początku XXI wieku: kontynuacja i zmiana

Beata Molo: Znaczenie Rosji dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

Сергій Федуняк: Niemcy w polityce zagranicznej Ukrainy na początku XXI wieku

Weronika Priesmeyer-Tkocz: Niemcy wobec europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy

Część czwarta: Wyzwania współpracy Polski i Niemiec
Janusz Sawczuk: Polska w polityce Niemiec. Geneza nowego etapu sąsiedztwa oraz implikacje współczesne

Mieczysław Stolarczyk: Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Ragnar Leunig: Niemcy i Polska po zmianach rządów w roku 2005

Kai-Olaf Lang: Współdziałanie z przeszkodami - stosunki polsko-niemieckie między konfrontacją a współpracą

Ewa Bojenko-Izdebska: Polityka historyczna w Polsce i Niemczech i jej wpływ na aktualne problemy w stosunkach między obydwoma krajami

Recenzje
Grzegorz Szklarczyk: Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, [Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, ss. 535]

Diana Galabova-Domaradzka: Russian-German Special Relation in the Twentieth Century - a Closed Chapter?, red. Karl Schlftgel, [Wydawnictwo Berg, Oxford-New York 2006, ss. 222]

Grzegorz Szklarczyk: Erhard Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej, [Warszawa 2005, ss. 342]

Grzegorz Szklarczyk: Bogdan Koszel, Trójkąt Weimarski. Geneza, działalność, perspektywy współpracy, [Instytut Zachodni, Poznań 2006]

Rafał Kęsek: Сергій Федуняк, [Europa i Eurazja jako podstawy nowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa paneuropejskiego, ss. 247]

Łukasz Wojcieszak: Stanisław Sulowski, Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec, [Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004, ss. 179]

Kamila Mazurek: Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, pod red. Anny Wolff-Powęskiej i Dietera Bingena, [Instytut Zachodni, Poznań 2004, ss. 580]

Marcin Lasoń: Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec, [Dante, Kraków 2004, ss. 304]

Gracjana Łakomska: Gerhard Schröder, Entscheidungen - Mein Leben in der Politik, [ISBN 3-455-50014-5, ss. 544]

Noty o autorach

Pobierz cały numer