Skip to content

nr 1/2007

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2007
Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód
pod redakcją Andrzeja Kapiszewskiego

Od redakcji
Hieronim Kubiak: Andrzeja Kapiszewskiego poszukiwanie prawdy. Szkic do portretu

Jerzy Zdanowski: Muzułmanie w świecie zachodnim. Stare i nowe tożsamości

Andrzej Kapiszewski: Zachód i islam. Postawy ludzi dwóch światów

Bartłomiej Szołajski: Halal Pig, czyli tożsamość brytyjskich muzułmanów po 11 września 2001 roku

Hayssam Obeidat: Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku

Katarzyna Jarecka-Stępień: Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie

Jan Bury, Agata Kołakowska, Adam Szymański: Poland and Broader Middle East - Relations, Initiatives and Prospects for Action

Jakub Zajączkowski: Ewolucja i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku. Implikacje dla polityki zagranicznej

Renata Kurpiewska-Korbut: Dążenia polityczne Kurdów w Iraku

Łukasz Fyderek: Polityka syryjska wobec Libanu po pax syriana

Dominik Skopiec: Opozycja polityczna w Demokratycznej Kampuczy

Mariusz Kraśniewski: Niewolnictwo we współczesnej Afryce. Zarys problematyki

Aleksandra Zamojska: Niewolnictwo w Sudanie, Maroku i Mauretanii

Roman Sławiński: Tradycyjne wierzenia tajwańskie

Janusz Fedirko: Afganistan w polskich badaniach naukowych. Zarys chronologii i problematyki

Recenzje
Anna Barska: Aleksandra Kasznik-Christian, Algieria, [Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, seria „Historia państw świata w XX wieku", ss. 591]

Katarzyna Górak-Sosnowska: Konrad Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, [Nomos, Kraków 2005, ss. 263]

Pobierz cały numer