Skip to content

nr 4/2007

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2007
Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie

Część pierwsza: Strategia bezpieczeństwa Polski i Niemiec w kontekście nowych zagrożeń i wyzwań
Ryszard Zięba: Bezpieczeństwo międzynarodowe w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń

Marcin Lasoń: Polska strategia bezpieczeństwa narodowego na początku XXI wieku

Aleksandra Zięba: Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku

Część druga: Polska i Niemcy w transatlantyckich i europejskich strukturach bezpieczeństwa
Mieczysław Stolarczyk: Polska i Niemcy wokół głównych kontrowersji w relacjach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku XXI wieku

Piotr Mickiewicz: Sojusz Północnoatlantycki w polskiej koncepcji oddziaływania międzynarodowego

Bogdan Koszel: Niemcy i Polska wobec Europejskiej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Michał Chorośnicki: Implikacje zwalczania terroryzmu międzynarodowego w Europie dla Polski

Hans Martin Sieg: Otoczenie Polski i Niemiec w kontekście polityki bezpieczeństwa w XXI wieku

Adam Sokołowski: Współpraca wojskowa Polski, Niemiec i Danii w ramach NATO na przykładzie wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie (1999-2007)

Część trzecia: Znaczenie udziału Polski i Niemiec w misjach pokojowych i stabilizacyjnych
Justyna Zając: Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku

August Pradetto: Niemiecka polityka zagraniczna a kryzysy międzynarodowe 1991-2007: nowa tożsamość Bundeswehry

Część czwarta: Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego dla Polski i Niemiec
Ryszard Czarny: Gazociąg Północny a bezpieczeństwo energetyczne Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego

Erhard Cziomer: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne Niemiec u progu XXI wieku

Beata Molo: Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego

Część piąta: Percepcje polityki bezpieczeństwa w Polsce i Niemczech
Anna Paterek: Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

Zusammenfassungen/Abstracts

Noty o autorach

Pobierz cały numer