Skip to content

nr 3/2008

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2008
Wybory w USA - z zagadnień teorii i praktyki
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Od Redakcji

Aaron P. Daviet: America, Democracy, and the Role of Elections

Radosław Rybkowski: Wielkie wybieranie

Anna M. Ludwikowska, Rett R. Ludwikowski: System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym

Sarah Helene Duggin, Mary Beth Collins: The American Presidency, the 2008 Election, and the U.S. Constitution's Natural Born Citizenship Proviso

James R. Barrett: Immigrants and Immigration - Below the Surface of the 2008 Election

Grzegorz Babiński: Barack Obama - koniec czy nowy rozdział amerykańskiego dylematu?

Paweł Laidler: Na czym polega fenomen Baracka Obamy?

Spasimir Domaradzki: Prawa wyborcze mieszkańców Dystryktu Kolumbia - węzeł gordyjski amerykańskiej demokracji

Bogdan Mucha: Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Recenzje
Mieczysław Sprengel: Paulina Matera i Rafał Matera, Stany Zjednoczone i Europa - stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, [Książka i Wiedza, Warszawa 2007]

Agnieszka Walecka-Rynduch: Maj 68. Rewolta, red. Daniel Cohn-Bendit, Rüdiger Dammann, [Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008]

Noty o autorach

Pobierz cały numer