Skip to content

nr 4/2008

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2008
Wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego u schyłku pierwszej dekady XXI wieku
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie: Nowe uwarunkowania i wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku

I. Ogólne uwarunkowania i przesłanki roli oraz pozycji międzynarodowej UE
Justyna Zając: Uwarunkowania ról międzynarodowych Unii Europejskiej

Magdalena Bainczyk: Aspekty prawne ewolucji polityki zagranicznej UE - od Traktatu konstytucyjnego do Traktatu lizbońskiego

Weronika Priesmeyer-Tkocz, Eckart D. Stratenschulte: Immer im kreis und kein schritt zurück: Die EU zwischen externer Demokratieförderung und interner Konsolidierung

Ryszard M. Czarny: Kontrowersje wokół Gazociągu Północnego - implikacje dla państw regionu Morza Bałtyckiego

Marek Czajkowski: Miejsce UE w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania, założenia, pola konfliktu i obszary współpracy

II. Polska i Niemcy wobec funkcjonowania i węzłowych problemów rozwoju UE
Helmut Wagner: Die polnische und deutsche Debatte über den vertrag von Lissabon. Dissonanzen und Übereinstimmungen

Janusz J. Węc: Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego

Bogdan Koszel: Aspiracje mocarstwowe zjednoczonych Niemiec w XXI wieku

Erhard Cziomer: Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz jej implikacje dla Polski

Adam Szymański: Polska wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej

Anna Paterek: Niemcy wobec procesu dalszego poszerzania UE

Ryszard Zięba: Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: implikacje dla Polski

Marcin Lasoń: Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej na przykładzie misji w Demokratycznej Republice Konga i w Republice Czadu

Hans Martin Sieg: Ein Raketenschild für die NATO? Implikationen für Polen und Deutschland

III. Wybrane wyzwania i aspekty dwustronnej współpracy polsko-niemieckiej
Ragnar Leunig: Entwicklung und Perspektiven polnisch-deutscher Beziehungen

Katarzyna Stokłosa: Konsekwencje dla Polski i Niemiec utrudnień granicznych na polskiej granicy wschodniej

Beata Molo: Problem roszczeń cywilno-prawnych obywateli Niemiec wobec Polski

Gerhard Besier: Wpływ autorytarnych i totalitarnych reżimów na stosunki polsko-niemieckie

Heinrich Potthoff: Zwiespältiges erbe, Dissens und Brückenschläge - Gedenkkultur, Politik und Vertreibungsdebatte

Ewa Bojenko-Izdebska: Uwagi na temat polityki historycznej w Polsce i Niemczech w latach 2007-2008

Varia
„Skończył się okres stagnacji" - mówi prof. Erhard Cziomer, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej (KSW), komentując obecne relacje między Polską a Niemcami

„Polska - Niemcy - Ukraina w Europie" - wywiad z prof. dr. hab. Włodzimierzem Bonusiakiem, rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, współorganizatorem konferencji międzynarodowych „Polska - Niemcy - Ukraina w Europie" (1995-2008)

Anna Paterek: Sprawozdanie z przebiegu polsko-niemieckiego seminarium na temat „Polska-Niemcy: wczoraj, dziś, jutro"

Marcin Lasoń, Anna Paterek: Sprawozdanie z obrad sekcji stosunków międzynarodowych na temat „Nowy wymiar partnerstwa polsko-niemieckiego w UE oraz we współpracy dwustronnej"

Recenzje
Tomasz Młynarski: Janusz J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, [Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, 570 s.]

Marcin Lasoń: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. Ryszard Zięba, [Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 608 s.]

Beata Molo: Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa, red. Brigitta Helbig-Mischewski, Gabriela Matuszek, [Olms, Hildesheim 2008, 452 s.]

Zusammenfassungen
Noty o autorach

Pobierz cały numer