Skip to content

nr 4/2009

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2009
Unia Europejska między polityką wschodnią a partnerstwem wschodnim
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie: Unia Europejska w drodze do partnerstwa wschodniego. Problemy i wyzwania

Część pierwsza: Poszukiwania nowej polityki wschodniej Unii Europejskiej w ramach EPS
Andrzej Podraza: Polityka wschodnia Unii Europejskiej: próba podsumowania i perspektywy rozwoju

Andrzej Dumała: Udział państw partnerskich objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w agencjach i programach wewnętrznych Unii Europejskiej

August Pradetto, David Lohrberg: Deutschlands Ost- und Südosteuropapolitik: Zwischen europäischem Einigungsauftrag, institutioneller Stabilität und politischer Legitimität"

Martin Sieg: Die „Neue Ostpolitik" gegenüber der Ukraine und der Republik Moldau

Anna Moraczewska: Funkcjonowanie polskiej granicy wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Wojciech Gizicki: Grupa Wyszehradzka wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej

Tomasz Kapuśniak: Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Unii Europejskiej. Perspektywa Polski

Dorota Kaźmierczak-Pec: Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec Synergii Czarnomorskiej

Piotr Mickiewicz: Azja Środkowa jako obszar oddziaływania polityki wschodniej Unii Europejskiej

Część druga: Założenia i wyzwania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej
Beata Piskorska: Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego. Kontynuacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, czy nowa polityka rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód?

Magdalena Bainczyk: Umowa stowarzyszeniowa jako instrument Partnerstwa Wschodniego

Marcin Lasoń: Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Ryszard M. Czarny: Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Erhard Cziomer: Rola Niemiec w kształtowaniu nowej polityki wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w XXI wieku

Magdalena Tomala: Państwa bałtyckie wobec inicjatywy Partnerstwa Wschodniego

Jurij Makar, Serhij Feduniak: Ukraina wobec polityki Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Daniel Göler, Kristina Kurze: Die europäische Energiegemeinschaft: Ein Modell zur Ausgestaltung der Östlichen Partnerschaft?

Beata Molo: Istota i znaczenie energetycznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Kazimierz Kraj: Partnerstwo Wschodnie wyzwaniem czy zagrożeniem dla Rosji?

Łukasz Wojcieszak: Możliwe przesłanki i następstwa włączenia Obwodu Kaliningradzkiego do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Anna Paterek: Stan i wyzwania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Białorusi

Jiŕi Urbanek: Czech Republic, EU presidency and the project of "Eastern Partnership"

Varia
Erhard Cziomer: Marian Zgórniak, Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku. Historia - militaria - polityka, redakcja i słowo o autorze Grzegorz Nieć, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009

Recenzje
Anna Paterek: Tomasz Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, [Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin 2008,320 s.]

Grzegorz Szklarczyk: Martin Grosse Hüttmann, Matthias Chardon, Siegfried Frech (hrsg.): „Das Neue Europa", Wochenschau verlag, [Schwalbach/ts., 2008]

Grzegorz Szklarczyk: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, redakcja naukowa Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak, [Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin 2009, 416 s.]

Beata Molo: Kazimierz Kraj, Rosja w walce z terroryzmem, [Kraków 2008, 216 s.]

Kamila Mazurek: Eckart Lohse, Markus Wehner, Rosenkrieg. Die Grosse Koalition 2005-2009, [Fackelträger Verlag, Köln 2009, 267 s.]

Anna Diawoł: Łukasz Wojcieszak, Obwód Kaliningradzki w relacjach Unia Europejska - Rosja (1992-2005), [Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008, 202 s.]

Sprawozdania
Beata Molo: Sprawozdanie z Seminarium Polsko-Niemiecko-Czesko-Ukraińskiego w Klingewalde/Görlitz

Noty o autorach

Pobierz cały numer