Skip to content

nr 3/2010

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2010
Globalizacja - motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych?
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie

Bogusława Bednarczyk: Some Reflections on Human Rights Education in the XXI Century Europe

Jo Carby-Hall: Partnerships

Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński: Friendly Practices in Global Business and Polish Conditions

Małgorzata Czermińska: Tendencje liberalizacyjne we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej

Anna Diawoł: Instytucjonalizacja współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu w latach 1995-2010

Krzysztof Kania: Specjalne strefy ekonomiczne Chin - europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy

Luis Palma Martos: The Defence of the European Values and Social Model Face the Challenge of Globalization

Vesna Milovanović: Globalization and Cultural Differences

Agnieszka Musiałek: Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin

Szabolcs Pasztor: Globalization of Small Regions in Hungary

Jerzy J. Wiatr: Nowe ujęcie starego sporu: czy światu grozi zderzenie cywilizacji?

Rafał Wordliczek: Od rywalizacji militarnej do współpracy politycznej - USA i ZSRR w basenie Morza Śródziemnego na przełomie lat 80. i 90. XX w.

Varia
Bogusława Bednarczyk: International Conference Educating for Human Rights, Peace and Intercultural Dialogue - Sydney, Australia, November 2010

Larysa Jankowska, Iwan Lozenko: Wpływ globalizmu na stosunki międzynarodowe

Ksenija Dencić-Mihajlov: A Survey of Takeover Regulation and Practice in Serbia: The Case of Mandatory Provisions

Recenzje
Katarzyna Czajkowska: Anthony Giddens, Europa w epoce globalnej [PWN, Warszawa 2009, 277 s.]

Noty o autorach
Informacje dla autorów

Pobierz cały numer