Skip to content

nr 3/2011

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2011

Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych, pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie
Justyna Chucherko: Znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych
Jan Czaja: Dwudziestolecie traktatów polsko-niemieckich. O historii i teraźniejszości: refleksje posła-sprawozdawcy w procesie ratyfikacyjnym - Przeczytaj
Erhard Cziomer: Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech - Przeczytaj
Anna Diawoł: Maroko – uprzywilejowany partner Unii Europejskiej
Sandra Fiałek: Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej
Paulina Habas: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w XXI w.
Marcin Lasoń: Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie - Przeczytaj
Magdalena Modrzejewska: Anarchistyczna utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych?
Anna Piziak-Rapacz: Wyzwania w dostosowywaniu się Polski do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
Jakub Stankiewicz: Kontrowersje polsko-niemieckie wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w traktacie lizbońskim
Magdalena Ślusarczyk: Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii
Katarzyna Vanevska: Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie mniejszości romskiej w Republice Macedonii

Varia
Magdalena Bainczyk: The Concept of Human Dignity in European Union Law
Jasmin Khalifa: Legal Framework of Economies Relations between the EU and the Arab Countries
Harri Mäkinen: The Importance and Teaching of Intercultural Communication
Tamara Milenkovic-Kerkovic: Unification of the Legal Regime for Receivables Financing in the United Nations Receivables Convention
Janusz Fałowski: Wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Grygajtisie
Marian Banach: Pamięci prof. dr. hab. Krzysztofa Grygajtisa (1953–2011)

Recenzje
Agnieszka Walecka-Rynduch: Marta du Vall, Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum do epoki Reagana, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, 208 s.]
Hieronim Kubiak: Ulrich Beck, World at Risk, [Polity, wyd. USA: grudzień 2008, Australia i Nowa Zelandia: styczeń 2009, 240 s.]

Pobierz cały numer