Skip to content

Rocznik 2012

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2012
Arabska Wiosna rok później
pod redakcją Jerzego Zdanowskiego

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2012
Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2012
Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej
pod redakcją Erharda Cziomera

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2012
Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
pod redakcją Erharda Cziomera

Zobacz cały numer