Skip to content

nr 2/2012

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2012

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie - Przeczytaj
Magdalena Bainczyk: Aspekty polityczno-prawne polskiej prezydencji. Między metodą wspólnotową a międzyrządową - Przeczytaj
Bogusława Bednarczyk: Wpływ polskiej prezydencji na kształtowanie się polityki praw człowieka w UE. Wybrane zagadnienia - Przeczytaj
Anna Bogucka: Jednolita ochrona patentowa – wybrane zagadnienia i uwagi o działaniach podczas polskiej prezydencji w Radzie UE
Małgorzata Czermińska: Zmiany w autonomicznej i traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej w XXI w. Inicjatywy i działania polskiej prezydencji - Przeczytaj
Sandra Fiałek: Rola polskiej prezydencji na konferencji klimatycznej w Durbanie
Paulina Habas: Wpływ traktatu lizbońskiego na prezydencję Polski w Radzie UE
Agnieszka Jarmuła: Polish Presidency of the EU Council: Reactions and Opinions in the US
Marta Kolendowska-Matejczuk: Umowa ACTA sukcesem polskiej prezydencji?
Tomasz Młynarski: Bilans polskiej prezydencji w sektorze energetycznym
Anna Piziak-Rapacz: Prezydencja Polski w Radzie UE a kwestia bezpieczeństwa energetycznego
Marcin Radwan: Polska jako europejska agora kultury. Przedsięwzięcia kulturalne polskiej prezydencji
Jakub Stankiewicz: Prezydencja RP w warunkach kryzysu w strefie euro. Stanowisko Polski wobec planowanych zmian traktatowych
Karolina Szwarc: Partnerstwo Wschodnie a polska prezydencja w Radzie UE

Varia
Bogusława Bednarczyk: The 3rd International Conference on Human Rights Education: Promoting Changes in Time of Transition
and Crisis – Kraków, 6–10th December 2012
Marian Bębenek: Polska prezydencja – refleksje pokonferencyjne
Spasimir Domaradzki: Wybory parlamentarne na Ukrainie, czyli o granicach demokracji liberalnej. Refleksje na temat ukraińskiej sytuacji politycznej
Jerzy Zdanowski: Poland and the Arab Spring. Selected Problems

Recenzje
Rett R. Ludwikowski: Daniel Finke, Thomas Konig, Sven-Oliver Proksch, George Tsebelis, Reforming the European Union. Realizing the Impossible, [Princeton University Press, Princeton 2012, 248 s.]
Diana Wolańska: Jerzy Zdanowski, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, 303 s.]

Pobierz cały numer