Skip to content

nr 3/2012

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2012

Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie - Przeczytaj
Jan Barcz: Europa à la carte: konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej? - Przeczytaj
Helmut Wagner: Jürgen Habermas – seine vision von Europa - Przeczytaj
Mieczysław Stolarczyk: Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji - Przeczytaj
Andrzej Podraza: Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej
Danuta Kabat-Rudnicka: Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej – analiza krytyczna

Raporty
Peter Munkelt: Kampagnen statt Aufklärung: Medien in Deutschland zur Euro-Krise Annotierte Dokumentation
Karolina Kotulewicz: Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finansowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy
Anna Diawoł: Wpływ kryzysu strefy euro na kształt współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki Północnej w latach 2010–2011
Anna Piziak-Rapacz: Ocena działalności UE w zakresie kształtowania polityki energetycznej w dobie światowego kryzysu finansowego i zadłużenia strefy euro (2007–2011)
Paulina Habas: Raport z badań na temat trudności stowarzyszenia Ukrainy z UE w dobie kryzysu strefy euro
Jakub Stankiewicz: Kryzys strefy euro w wybranych publikacjach polskich – raport z badań
Sandra Fiałek: Raport z badań nad wprowadzeniem gospodarki niskowęglowej w Europie na przykładzie Polski z uwzględnieniem kryzysu strefy euro

Recenzje
Jakub Stankiewicz: Mieczysław Stolarczyk, Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009,[Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, 693 s.]
Erhard Cziomer: Helmut Wagner, Vom Stoerenfried zum Buergen. Die “deutsche Frage” im europaeischen Kontext. Ein politischwissenschaftliches Essay, [Mut Verlag, Asendorf 2012, 238 s.]

Pobierz cały numer