Skip to content

nr 4/2012

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2012

Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer, Wprowadzenie - Przeczytaj
Michael Dauderstaedt, Wachstum und Schulden in Europa - Przeczytaj
Edward Molendowski, Piotr Stanek, Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10)
Katarzyna Żukrowska, Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro - Przeczytaj
Erhard Cziomer, Rola Niemiec w przezwyciężeniu kryzysu zadłużenia oraz stabilizacji strefy euro
Tomasz Młynarski, Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiej dekady XXI w.
Robert Jakimowicz, ASEM – problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej - Przeczytaj
Marcin Lasoń, Implikacje kryzysu strefy euro dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE
Anna Paterek, Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu zadłużenia strefy euro
Beata Molo, Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro - wybrane problemy

Varia
Elżbieta Majchrowska, Chiny wobec światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+

Pobierz cały numer