Skip to content

nr 4/2013

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2013
Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
pod redakcją Erharda Cziomera

Erhard Cziomer: Wprowadzenie - Przeczytaj

część pierwsza: Zagadnienia teoretyczne
Justyna Zając: Role międzynarodowe państwa średniego – aspekty teoretyczne

część druga: Dylematy gospodarcze Polski
Katarzyna Żukrowska: Szansa Polski po kryzysie finansowym 2007/2008+ - Przeczytaj
Jacek Pera: Unia Bankowa – korzyści i zagrożenia dla Polski

część trzecia: Polska w UE i NATO
Janusz J. Węc: Proces rozszerzenia Unii Europejskiej jako cel operacyjny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Erhard Cziomer: Wyzwania partnerstwa i współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej
Marcin Lasoń: Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy

część czwarta: Polityka nordycka i wschodnia Polski
Ryszard M. Czarny: Polska–kraje nordyckie: realia, możliwości, wyzwania
Piotr Mickiewicz: Strategia morska Rzeczpospolitej Polskiej. Implikacje i uwarunkowania
Kazimierz Kraj: O skuteczności polityki Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi

część piąta: Udział Polski w polityce globalnej
Beata Molo: Polska wobec polityki energetyczno-klimatycznej UE w drugiej dekadzie XXI w.
Anna Paterek: Pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej – szanse i wyzwania

Varia
Helmut Wagner: Totgesagte leben länger! Die Konstruktion der Europäischen Union
Peter Munkelt: Von Vorurteilen befreit: Medien in Deutschland zu Polens Rolle in der Europäischen Union
Anna Piziak-Rapacz: Sektor gazu łupkowego w Polsce a wymogi bezpieczeństwa energetycznego UE. Raport z badań

Sprawozdania
Anna Piziak-Rapacz: Konferencja „Odnawialne źródła energii w Polsce”
Beata Molo: Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich
Tomasz Młynarski: Konferencja naukowa „Rola Niemiec w Unii Europejskiej i świecie”
Anna Paterek: Obrady sekcji „Bezpieczeństwo europejskie – bezpieczeństwo w Europie”
Marcin Lasoń: Czterdziestolecie pracy naukowej prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego
Katarzyna Czornik, Miron Lakomy: Konferencja naukowa „Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w.”

Recenzje
Peter Munkelt: Schliessich wird in Warschau ein Stück Geschichte geschrieben...” Willy Brandt und Günter Grass, Der Briefwechsel, hg. Martin Kölbel, [Steidl Verlag, Göttingen 2013, 1230 s.]
Helmut Wagner: Piotr Buras, Polen-Deutschland: Eine Partnerschaft für Europa. Interessen, Elitenmeinungen, Zukunftsperspektiven, [Zentrums für Internationale Beziehungen, Warschau 2013, 149 s.]
Jakub Stankiewicz: Piotr Buras, Polska–Niemcy: partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy, [Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2013, 149 s.]
Anna Piziak-Rapacz: Beata Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI w., [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, 330 s.]

Pobierz cały numer