Skip to content

nr 1/2014

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2014
Przestrzeń wolności, równości i bezpieczeństwa – 10 lat po rozszerzeniu UE
redakcja Bogusława Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie - Przeczytaj

Małgorzata Czermińska: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki włączenia do jednolitego rynku europejskiego

Marta Kolendowska-Matejczuk: The principle of non-discrimination as one of the fundamental basis of the European integration

Piotr Feczko: Wyzwania dla instytucji organu administracji publicznej wypływające z globalizacji, europeizacji i new governance

Bogusława Bednarczyk: The EU enlargement from the human rights perspective. EU Efficiency of the protection of fundamental rights: the role the EU Fundamental Rights Agency

Agnieszka Kubiak-Cyrul: Blaski i cienie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie implementacji unijnych przepisów o gwarancji jakości w obrocie konsumenckim - Przeczytaj

Ewa Bojenko-Izdebska: Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE - Przeczytaj

Anna Paterek: W obliczu wyzwań – kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej

Renata Pawlik: Ewolucja instytucji zatarcia skazania w polskim prawie karnym z perspektywy European Criminal Records Information System – zagadnienia wybrane

Magdalena Bainczyk: Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej – uwagi na tle wyroków polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę euro

Jakub Stankiewicz: Asymetryczne partnerstwo czy pragmatyczna współpraca? Szansa na polsko-niemiecki sojusz w pogrążonej w kryzysie UE

Varia
Karolina Szwarc: A few reflections on the relations between Ukraine and the European Union

Youns Tijani: Morocco and Poland – old nations opened to the modern world

Recenzje
Mark M. Michalski: Michael Novak, Writing from Left to Right: My Journey from Liberal to Conservative, [Image Books Press, Bournemouth 2013, 336 pp.]

Pobierz cały numer