Skip to content

nr 2/2014

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2014
Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje
redakcja Erhard Cziomer - Przeczytaj

Erhard Cziomer: Wprowadzenie: transatlantycka współpraca ekonomiczna oraz jej implikacje globalne w XXI w.

Małgorzata Czermińska: Stosunki handlowe Unii Europejskiej i USA w warunkach współpracy transatlantyckiej - Przeczytaj

Katarzyna Żukrowska: Transatlantycka liberalizacja handlu i przepływu kapitału

Małgorzata Grącik-Zajączkowski: Spory handlowe Unii Europejskiej i USA w ramach WTO - Przeczytaj

Joanna Stryjek: Problem konkurencyjności systemu gospodarczego Unii Europejskiej i USA

Eugeniusz M. Pluciński: Transatlantyckie partnerstwo Unii Europejskiej i USA (TTIP) w kontekście efektów dobrobytowych Polski na wspólnym rynku

Robert Uberman: Transatlantic relations internal to International Oil Companies as an important component of European energy security

Anna Piziak-Rapacz: Współpraca transatlantycka Polski i USA na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Robert Jakimowicz: Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich

Beata Molo: Działania na rzecz ochrony klimatu wyzwaniem współpracy transatlantyckiej w XXI w.

Natalia Adamczyk: Układ o partnerstwie i współpracy UE i Rosji w kontekście transatlantyckiego partnerstwa w handlu i inwestycjach

Varia
Marian Banach: Ogólnopolskie seminarium naukowe „Aktualne problemy transportu międzynarodowego”

Recenzje
Małgorzata Czermińska: Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski, Beata Piskorska, Andrzej Podraza {Instytut Studiów PAN, Fundacja im. Konrada Adenauera, Warszawa 2014, 356 s.]

Anna Piziak-Rapacz: Agnieszka Orzelska, Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989–2004)[Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, 275 s.]

Sandra Fiałek: Maciej Nowicki, 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce [Agencja Wydawnicza Alter, Warszawa 2014, 74 s.]

Sandra Fiałek: Renata Mieńkowska-Norkiene, Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce. Model teoretyczny, ewaluacja i rekomendacje [Oficyna Wydawnicza Aspra–JR, Warszawa 2013, 146 s.]

Jakub Stankiewicz: Jadwiga Kiwerska, Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989–2012 [Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, 433 s.]

Natalia Adamczyk: Janusz Józef Węc, Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – procesy decyzyjne – osiągnięcia i niepowodzenia [Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 320 s.]

Pobierz cały numer