Skip to content

nr 3/2014

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2014
Bliski Wschód na rozdrożu
redakcja Jerzy Zdanowski

Jerzy Zdanowski: Wspomnienie o prof. Romanie Sławińskim
Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie - Przeczytaj

Dorota Rudnicka-Kassem: Realizing an Insightful Vision of a Powerful and Independent State: Ahmad Ibn Tulun and the Reign of His Dynasty (868–905)

Marcin Styszyński: Present trends among jihadists after the Arab Spring - Przeczytaj

Rachela Tonta, Konrad Pędziwiatr: Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny

Maciej Milczanowski: System bezpieczeństwa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie po 11 września 2011 r.

Michał Lipa: Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. Ciągłość czy zmiana?

Katarzyna Dziedzic: Wpływ zmian i napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na dezintegrację Libanu w XXI w.

Saad Abudayeh: The Ongoing Challenge of Pressure Groups in the 2011 Events of the Middle East - Przeczytaj

Andrzej Guzowski: Polityka Izraela wobec Strefy Gazy po 2005 r.

Jakub Sławek: Rada Współpracy Państw Zatoki – jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?

Wojciech Grabowski: Relacje arabsko-irańskie w subregionie Zatoki Perskiej

Marcin Szydzisz: Demograficzny wymiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Anna Mrozek-Dumanowska: Aktywność NGO i FBO na Bliskim Wschodzie na tle innych obszarów Południa

Justyna Langowska: Polska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie po 2003 r.

Varia
Bartosz Kurek: Państwo Islamskie – metody rekrutacji członków

Paulina Woźniak: The Middle Eastern Media and the Charlie Hebdo Events

Recenzje
Nicolas Levi: Ulrich van der Heyden, GDR International Development
Policy Involvement. Doctrine and Strategies between Illusions and Reality
1960–1990: The Example (South) Africa, [Lit Verlag, Berlin 2013, 316 pp.]

Stanisław Tokarski: Anna Mrozek-Dumanowska, Religia
a globalizacja, [Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2014, 292 s.]

Stanisław Tokarski: Konrad Seitz, Chiny. Powrót olbrzyma, [Dialog,
Warszawa 2013, 425 s.]; Dietmar Rothermund, Indie. Nowa azjatycka
potęga, [Dialog, Warszawa 2013, 316 s.]

Pobierz cały numer