Skip to content

nr 4/2014

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2014
Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI w.
redakcja Erhard Cziomer

Erhard Cziomer: Wprowadzenie - Przeczytaj

Ryszard Zięba: Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich

Justyna Zając: Unia Europejska w polityce bezpieczeństwa USA w XXI w.

Jadwiga Stachura: Miejsce Europy w globalnej strategii USA - Przeczytaj

Marcin Lasoń: Stan i perspektywy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie w drugiej dekadzie XXI w.

Kazimierz Łastawski: Nowa koncepcja strategiczna NATO

Marek Czajkowski: Obrona przeciwrakietowa NATO jako czynnik wzmacniający transatlantycką więź w dziedzinie bezpieczeństwa

August Pradetto: Die transatlantische politikverflechtungsfalle: Deutsche auβenpolitik zwischen strategischer orientierungslosigkeit, humanitärem anspruch, opportunitätsmaxime und prestigedenken

Lukas Zech: Die Bedeutung der deutschen NATO-Politik in Libyen als Herausforderung für die Weiterentwicklung der transatlantischen Zusammenarbeit - Przeczytaj

Piotr Mickiewicz: Uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa a rozbieżności transatlantyckie drugiej dekady XXI w.

Erhard Cziomer: Niemcy wobec współpracy transatlantyckiej w XXI w.

Tomasz Młynarski: Francja wobec partnerstwa transatlantyckiej w drugiej dekadzie XXI w.

Jakub Stankiewicz: Stanowisko Polski wobec rozmów UE i Stanów Zjednoczonych w sprawie partnerstwa transatlantyckiego

Varia
Peter Munkelt: Dominanz statt partnerschaft: Deutschland transatlantische beziehungen unter geheimdienst-kontrolle. Kommentierte dokumentation

Dominika Welszyng: Sprawozdanie z konferencji „Wokół Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganistanie”

Marcin Lasoń: Sprawozdanie z konferencji „The of social media in contemporary crises”

Łukasz Danel: Sprawozdanie z konferencji „25 lat polskiej transformacji systemowej. Dokonania i wyzwania”

Olga Kotulska: Sprawozdanie z konferencji „Co dalej z Ukrainą?”

Wojciech Furman: Sprawozdanie z konferencji „Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie”

Natalia Adamczyk: Sprawozdanie z konferencji „EU–Russia relations: Where do we go from here?”

Recenzje
Beata Molo: Erhard Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro. po 2009 roku, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, 268 s.]

Anna Paterek: Marek Czajkowski, Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych, [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 380 s.]

Marcin Szymański: James Jay Carafano, Wiki at War. Conflict in the Socially Networked World, [Texas A&M University Press, College Station 2012, 326 s.]

Sandra Fiałek: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, red. Katarzyna Tarnawska, [Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2012, 151 s.]

Pobierz cały numer