Skip to content

Rocznik 2015

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego
redakcja Erhard Cziomer

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego
redakcja Erhard Cziomer

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2015
Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji
redakcja Jerzy Zdanowski

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2015
Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym
redakcja Bogusława Bednarczyk

Zobacz cały numer