Skip to content

nr 2/2015

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2015
Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w.
Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego
redakcja Erhard Cziomer
Erhard Cziomer: Wprowadzenie. Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego

Rafał Kęsek: Społeczno-polityczne uwarunkowania kryzysu i przemian na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku

Kazimierz Kraj: Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę – z rosyjskiej perspektywy

Erhard Cziomer: Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013–2015

Piotr Mickiewicz: Bałtycka „zimna wojna”. Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim

Janusz Józef Węc: W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej

Łukasz Bednarz: Chińska Republika Ludowa wobec napięć i kryzysu w relacjach USA–Rosja

Kazimierz Łastawski: Problemy geopolityczne w stosunkach polsko-ukraińskich

Mieczysław Stolarczyk: Implikacje kryzysu i konfl iktu ukraińskiego 2013–2015 dla bezpieczeństwa Polski

Włodzimierz Bonusiak: Stosunki polsko-ukraińskie po Euromajdanie

Varia
Peter Munkelt: Kampfbegriff „Putin-Versteher” – Zum Niedergang politischer Diskurse in Deutschland

Natalia Adamczyk: Rola Polski w próbach rozwiązania kryzysu ukraińskiego – od formatu weimarskiego do formatu normandzkiego

Helmut Wagner: Die Kontroverse in Deutschland über die deutsche Führung der Europäischen Union

Recenzje
Iwona Pieróg: Bogdan Koszel, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993–2013) [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2013, 334 s.]

Pobierz cały numer