Skip to content

nr 3/2015

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2015
Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji
redakcja Jerzy Zdanowski

Jerzy Zdanowski: Wprowadzenie

In memoriam
Marianne Bastid-Bruguière: In Memory of Roman Sławinski

Studia
Łukasz Gacek: Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologii państwowej w Chinach w XX w.

Teresa Łozińska: Konfucjańska idea Wielkiej Jedności w myśli politycznej Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga

Joanna Wardęga: Nierównomierna modernizacja a przeobrażenia struktury społecznej w Chińskiej Republice Ludowej

Artur Kościański: Budując wspólnotę: o konfucjańskiej demokracji w Chinach

Malwina Bakalarska: Recepcja obecności Instytutów Konfucjusza w wybranych krajach Afryki Zachodniej - Przeczytaj

Joanna Marta Guzik: Japanese Women’s Rights and Their Roles in the Contemporary Aging Japan from the Perspective of Selected Social Problems

Nicolas Levi: Correlations Between the Contemporary Ideology of the North Korean and Chosen Confucianism Values

Théo Clément: Using Samir Amin’s Déconnexion Theory to Overcome the “Irrational Dead-end”: An Alternative Perspective on North Korea’s Recent Economic Opening Strategy

Ewa Trojnar: Współczesne wyzwania współpracy instytucjonalnej Tajwanu w regionie Azji i Pacyfiku

Michał Lubina: Moving Beyond Hermit Kingdoms. Korea in Burma’s Foreign Policy

Elena Pawęta, Chung-Yu Chiu: Opportunities and Threats Analysis for European Born Global Companies on the Chinese Market - Przeczytaj

Badania terenowe
Roman Sławiński, Jerzy Zdanowski: Etnosy i wierzenia religijne Chin Południowych w okresie transformacji na przykładzie prowincji Hunan - Przeczytaj

Varia
Katarzyna Brataniec: Egipskie organizacje kobiece a polityka państwa wobec organizacji pozarządowych - Przeczytaj

Recenzje
Jerzy Zdanowski: Jakub Sławek, Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 122 s.]

Jerzy Zdanowski: In Quest of Identity. Studies on the Persianate World, red. Mirosław Michalak i Magdalena Rodziewicz [Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015, 222 s.]

Pobierz cały numer