Skip to content

nr 4/2015

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2015
Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym
redakcja Bogusława Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie

Studia
Bogusława Bednarczyk: Education for Democratic Citizenship and Human Rights as Integral Part of European Integration Policy

Andrzej Chodyński: Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie – aspekty kulturowe

Małgorzata Czermińska: Ewolucja swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w czasie dwudziestu lat jego funkcjonowania

Tomasz Dobrowolski: Proces włączania byłych nazistów do budowy demokracji liberalnej w Austrii

Joanna Garlińska-Bielawska: Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej

Tadeusz Kołodziej: Stosunki bilateralne zakaukaskich państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską

Rett R. Ludwikowski, Anna M. Ludwikowska: Prezydencjalizm amerykański w świetle reformy imigracyjnej Baracka Obamy

Elżbieta Majchrowska: TTIP a WTO: szansa czy zagrożenie?

Varia
Olga Kotulska: Polskie zasoby archiwalne do historii najnowszej w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii

Viktor Dokashenko: National Structure of Donbas in the Focus of the Hybrid War in Ukraine

Michelangelo Pascali: The land of “Gomorrah” told by its inhabitants: “Scampia to us”

Sprawozdania
Bogusława Bednarczyk: The 6TH International Conference on Human Rights Education: Translating Roosevelt’s Four Freedoms to Today’s World, University College Roosevelt, Middelburg, Holland, 17–19 December 2015

Natalia Adamczyk: Sprawozdanie z seminarium US Middle East Policy: One Disaster after Another

Pobierz cały numer