Skip to content

Rocznik 2016

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
Redakcja Erhard Cziomer

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego
Redakcja Erhard Cziomer

Zobacz cały numer

 
Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2016
Gospodarka światowa: Między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
Redakcja Małgorzata Czermińska

Zobacz cały numer

 

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2016
Między wolnością a bezpieczeństwem. W poszukiwaniu europejskich priorytetów
Redakcja Bogusława Bednarczyk

Zobacz cały numer