Skip to content

nr 1/2016

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej: wprowadzenie .....7

Studia
Erhard Cziomer: Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku .....21

Krzysztof Malinowski: Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe i warunkach udziału Bundeswehry w operacjach zagranicznych .....49

Bogdan Koszel: Trójkąt Weimarski: bilans i perspektywy współpracy .....65

Krzysztof Miszczak: Polska i Niemcy a realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej .....83

Janusz Józef Węc: Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski .....107

Łukasz Ambroziak, Edward Molendowski: Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na ewolucję jej partnerstwa handlowo-inwestycyjnego z Niemcami .....131

Beata Molo: Polska i Niemcy wobec wyzwań polityki energetycznej Unii Europejskiej (na przykładzie unii energetycznej) .....151

Piotr Mickiewicz: Rozwój lądowych linii transportowych Azja–Europa jako determinanta niemieckiej i polskiej polityki transportowej w zlewisku Morza Bałtyckiego .....175

Anna Paterek: Niemiecka i polska pomoc rozwojowa w obliczu wyzwań globalizacji w drugiej dekadzie XXI wieku – nowe obszary i formy współpracy rozwojowej .....191

Varia
Peter Munkelt: Zur Krise der Europäischen Union: Nationalstaatliche Renaissance kontra europäische Integration und Solidarität? Beobachtungen am Beispiel Polen .....213

Recenzje
Beata Molo: Krzysztof Malinowski, Polska i Niemcy w Europie (2004–2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje [Instytut Zachodni, Poznań 2015, 348 s.] .....227

Sprawozdania
Daniel Wilk: Międzynarodowa konferencja naukowa: „Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego”, Kraków, 26 i 27 listopada 2015 r. .....233

Katarzyna Czornik, Miron Lakomy: Konferencja naukowa: „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”, Katowice, 10 grudnia 2015 r. .....239

Noty o autorach .....245
Informacje dla autorów .....247
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....249

Pobierz cały numer