Skip to content

nr 2/2016

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2016
Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego: Wprowadzenie .....7

Studia. Cz. 1: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej
Aleksandra Trzcielińska-Polus: Ewolucja roli mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polonii w Niemczech w stosunkach polsko-niemieckich pod koniec XX i na początku XXI w. .....23

Ewa Bojenko-Izdebska: Polityka migracyjna i azylowa w Niemczech i Polsce .....43

Marcin Lasoń: Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w drugiej dekadzie XXI w. .....57

Adam Sokołowski: Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie w systemie bezpieczeństwa europejskiego oraz stosunkach polsko-niemieckich (2007–2016) .....73

Karina Paulina Marczuk: Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego .....93

Studia. Cz. 2: Wyzwania polityki wschodniej UE
Jochen Franzke: Nach dem Ende der strategischen Partnerschaft. Deutschland auf der Suche nach einer neuen Russlandstrategie .....107

Mieczysław Stolarczyk: Możliwości współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy .....123

Hans Martin Sieg: Transformation and Geopolitics in the Post-Soviet Space: Challenges for the Eastern Partnership and the Case of Moldova .....151

Ihor Hurak: Relacje Polski i Ukrainy 2010–2015 – ukraiński punkt widzenia .....181

Varia
Ragnar Leunig: Einige Bemerkungen zur Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen im Zeitalter neuer Krisen und Spannungen im Bereich der westlichen und russischen Sicherheitspolitik im XXI Jahrhundert .....205

Ihor Hurak: Umowy zawarte w Mińsku i uwarunkowania ich wprowadzenia. Teoria a praktyka .....227

Recenzje
Peter Mukelt: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Partner und Rivalen. Der Briefwechsel (1958–1992), Herausgegeben und eingeleitet von Meik Woyke, Willy-Brandt-Dokumente, Band 3 [Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Okt. 2015, 1101 Seiten, Broschur] .....237

Erhard Cziomer: Helmut Wagner, Unser Europa: Die Konstruktion und Zukunft der Europäischen Union. Ein Unikat (Politik und Moderne Geschichte, Bd. 23), herausgegeben von H. Timmermann [Lit Verlag, Berlin 2016, 318 s.] .....243

Sprawozdania
Kazimierz Kraj: Międzynarodowa konferencja „Współczesne systemy walki z terroryzmem w Polsce i na świecie”, Rzeszów, 18–20 maja 2016 r. .....249

Karina Paulina Marczuk: Międzynarodowa jubileuszowa konferencja naukowa „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń”, Warszawa, 24 maja 2016 r. .....253

Natalia Adamczyk: XVI Międzynarodowa konferencja „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, sekcja „Wyzwania dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku – ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji”, Kraków, 6–7 czerwca 2016 r. .....259

Adam Barabasz, Joanna Jancz, Marcin Piechocki: Międzynarodowa konferencja naukowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM „Unia Europejska – Rosja. Drogi wyjścia z kryzysu. Punkt widzenia Niemiec, Rosji i Polski”, Poznań, 23–24 czerwca 2016 r. .....265

Noty o autorach .....269
Informacje dla autorów .....271
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....273

Pobierz cały numer