Skip to content

nr 3/2016

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2016
Gospodarka światowa: Między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
Redakcja Małgorzata Czermińska

SPIS TREŚCI
Małgorzata Czermińska: Wprowadzenie .....7

Helena Tendera-Właszczuk: Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy .....9

Małgorzata Czermińska: Rola europejskich organów celnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej .....27

Jowita Świerczyńska: The Polish Customs Service as a Guardian of Security and Safety of the Cross-Border Freight Traffic .....39

Elżbieta Majchrowska: 20 Years of WTO – Effects of Its Activity and Perspectives of Its Functioning in the Context of Proliferation of Regional Agreements in the World Trade .....53

Eugeniusz M. Pluciński, Dariusz Gryglik, Arkadiusz Stosur: Prawne i ekonomiczne determinanty konkurencyjności w handlu międzynarodowym – wybrane aspekty z perspektywy konkurencyjności strukturalno-czynnikowej w handlu Polski z krajami Unii Europejskiej .....79

Robert Uberman: Militarny rodowód nauki strategii. Wpływ na myślenie biznesowe .....105

Magdalena Zajączkowska: Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne .....117

Łukasz Gacek: Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim .....127

Varia
Helmut Wagner: Der Ausweg aus der Sackgasse. Die unaufschiebbare Vollendung der Europäischen Union .....145

Paweł Żarkowski: Ochrona dóbr kultury w czasie wojny w świetle prawa międzynarodowego .....157

Recenzje
Mieczysław Sprengel: Thomas Piketty, Kapitał w XXI wieku, tłum. Andrzej Bilik [Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, 749 s.] .....175

Joanna Garlińska-Bielawska: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, red. Helena Tendera-Właszczuk [Difin, Warszawa 2014, 338 s.] .....179

Sprawozdania
Małgorzata Czermińska: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Challenges of the Global Economy”, Sopot, 19 i 20 maja 2016 r. .....185

Jowita Świerczyńska: VIII Konferencja Naukowa „InfoGlobMar”, Sopot, 17 czerwca 2016 r. .....189

Noty o autorach .....191
Informacje dla autorów .....193
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....195

Pobierz cały numer