Skip to content

nr 4/2016

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2016
Między wolnością a bezpieczeństwem. W poszukiwaniu europejskich priorytetów
Redakcja Bogusława Bednarczyk

SPIS TREŚCI
Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie .....7

Jerzy Zdanowski: Państwo Islamskie a kryzys ładu powestfalskiego na Bliskim Wschodzie. Konsekwencje dla Zachodu .....13

Magdalena Bainczyk: Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Ukrainą elementem budowy bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty swobodnego przepływu osób .....29

Tomasz Dobrowolski: Wyniki wyborów w Austrii w latach 2015–2016 w kontekście kryzysu imigracyjnego oraz odradzania się ksenofobii i nacjonalizmu .....53

Bogusława Bednarczyk: Human Rights Education in the Context of the European Policy against Discrimination based on Disability: the Main Challenges Faced by the Disable Population in the Area of Freedom and Security .....79

Renata Pawlik: Miara prawnokarnej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa jednostki w zakresie działalności gospodarczej na przykładzie odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej (art. 586 k.s.h.) .....101

Tomasz Młynarski: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej .....127

Katarzyna Lorenc: Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa .....139

Barbara Ostrowska: Procesy integracyjne w turystyce europejskiej .....157

Seweryn (Sev) Ozdowski: Australia: Immigration and Multiculturalism .....175

Varia
Jerzy Malec: Jan Staszków (1948–2016). In memoriam .....251

Marian Banach: Doktor Jan Staszków (1948–2016). Wspomnienie .....257

Sprawozdania
Bogusława Bednarczyk: The 7th International Conference on Human Rights Education: „Addressing the Challenges of Civil Society”, Santiago de Chile, 12–15 grudnia 2016 r. .....265

Seweryn (Sev) Ozdowski: Canberra Multicultural Community Forum: „Reclaiming Australian Multiculturalism: Policy and Practice in a Shifting Landscape” – Leader’s Reception, Albert Hall, 8 September 2016 .....271

Pobierz cały numer