Rocznik 2017

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu
Redakcja Erhard Cziomer

Zobacz cały numer