Skip to content

nr 1/2017

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu

Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku.
Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu. Wprowadzenie

Katarzyna Żukrowska: Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski

Ryszard Zięba: Próby ożywienia polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Krzysztof Miszczak: Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Marcin Lasoń: Perspektywy utworzenia wspólnej armii europejskiej a kryzys funkcjonowania Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo: „Wspólna” polityka energetyczna w kontekście tendencji dezintegracyjnych Unii Europejskiej

Karina Paulina Marczuk: Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań

Piotr Mickiewicz: Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji

Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Współpraca polityczna i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską po amerykańskich wyborach prezydenckich 2016 r. – kontynuacja czy zmiana?

Varia
Ragnar Leunig: Transatlantische Beziehungen – Gefährdete Partnerschaft oder Kontinuität?

Recenzje
Beata Molo: Tobias Haas, Die politische Ökonomie der Energiewende. Deutschland und Spanien im Kontext multipler Krisendynamiken in Europa [Springer VS, Wiesbaden 2017, ss. 357]

Małgorzata Kudzin-Borkowska: Mieczysław Stolarczyk, Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992–2015 [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 540 s.]

Sprawozdania
Marcin Lasoń: Sprawozdanie z pobytu badawczego w Narodowym Centrum Studiów nad Pokojem i Konfliktem, Uniwersytet Otago, Dunedin, Nowa Zelandia

Noty o autorach
Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer