Skip to content

nr 2/2017

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2017
Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej

Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej. Wprowadzenie .....7

Studia
Mieczysław Stolarczyk: Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej .....15

Erhard Cziomer: Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 roku i masowego napływu nielegalnych uchodźców dla przemian wewnętrznych oraz roli Niemiec w Unii Europejskiej .....43

Peter Munkelt: Zur Zukunft der Europäischen Union: Deutsche Debatten .....63

Tomasz Młynarski: Brexit – następstwa dla Francji i jej członkostwa w Unii Europejskiej .....77

Bogdan Koszel: Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008-2012) .....93

Marek Czajkowski: Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia .....115

Elżbieta Majchrowska: The trade aspects of the transatlantic cooperation between the EU, the USA and Canada .....135

Paulina Stępniewska: Uwarunkowanie i perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Turcji w XXI wieku .....161

Krzysztof Malinowski: Niemcy wobec przebudowy strefy euro przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku .....177

Magdalena Tomala: Państwa nordyckie wobec aktualnych aspektów kryzysu Unii Europejskiej .....189

Varia
Dominika Gawron: Współpraca Grupy Wyszehradzkiej – implikacje dla jedności i bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej .....207

Recenzje
Natalia Adamczyk: Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, red. Krzysztof Malinowski [Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2017, 342 s.] .....219

Anna Bałamut: Tomasz Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Energia – środowisko – klimat [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, 216 s.] .....223

Sprawozdania
Beata Molo: 5th Global International Studies Conference, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej, Tajwan .....229

Przemysław Furgacz: Druga Doroczna Dorpacka Międzynarodowa Konferencja Naukowa dot. Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich, 5–6 czerwca 2017 r., Dorpat (Tartu), Estonia .....233

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer