Skip to content

nr 3/2017

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2017
Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych
Redakcja Jerzy Zdanowski

SPIS TREŚCI
Jerzy Zdanowski: Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych. Wprowadzenie .....7

Studia
Tomasz Nałęcz: Sen o Polsce. Nadzieje i rozczarowania polskiej inteligencji .....11

Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła: „Bridging cultural boundaries” Andrzeja Kapiszewskiego .....21

Bogdan Szlachta: Cesarstwo (zachodnie?) Karola Wielkiego (kilka kontekstów i uwag) .....37

Tadeusz Paleczny: Procesy asymilacji, transkulturacji i uniwersalizacji kulturowej: przegląd problematyki .....63

Barbara Stoczewska: Jeszcze raz o obywatelskim nieposłuszeństwie – interpretacje, spory wokół pojęcia .....83

Roman Kuźniar: Cztery role Ameryki .....101

Andrzej Mania: Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi .....119

Adam W. Jelonek: „Spóźnieni przybysze” ery nacjonalizmów. Przyczynek do dyskursu na temat procesów narodowotwórczych w Azji .....135

Abdulrahman al-Salimi: The New Silk Road and the Communication between the Middle East and China .....155

Ewa Trojnar: Bezpieczeństwo energetyczne Japonii w kontekście stosunków z państwami Zatoki Perskiej w latach 2007−2016 .....167

Olga Barbasiewicz: Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej .....179

Hassan A. Jamsheer: Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu .....195

Beata Kowalska, Inga Hajdarowicz: Kobiety i wojna. Genderowy wymiar konfliktu syryjskiego .....207

Krzysztof Kościelniak: Ideologiczne aspekty zaangażowania Rosji w syryjskiej wojnie domowej 2011–2017 .....233

Katarzyna Brataniec: Marokańskie organizacje pozarządowe a prawa kobiet berberyjskich .....259

Barbara Michalak-Pikulska: Współczesna powieść saudyjska .....275

Renata Kurpiewska-Korbut: Polityka zarządzania kryzysem uchodźczym w Turcji .....289

Recenzje
Jerzy Zdanowski: Książki o Bliskim Wschodzie .....305

Informacje dla autorów .....317
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....319

Pobierz cały numer