Skip to content

nr 2/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2018
Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku.
Część 2: Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku
Redakcja Erhard Cziomer

SPIS TREŚCI
Erhard Cziomer: Chiny i Rosja wobec nowych wyzwań bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku. Wprowadzenie .....7

Artykuły
Tomasz Młynarski: Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu .....21

Marcin Lasoń: Miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w polityce zagranicznej Polski w drugiej dekadzie XXI wieku .....37

Beata Molo: Główne kontrowersje wokół budowy gazociągu Nord Stream 2 .....51

Paulina Stępniewska: Turcja i Rosja wobec problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w drugiej dekadzie XXI w. .....73

Robert Borkowski: Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu, separatyzmu i terroryzmu islamskiego .....91

Kazimierz Kraj: Rosja i Chiny – walka z terroryzmem .....105

Varia
Elżbieta Majchrowska: EU-Australia Trade Relations - Current Stage and Future Challenges .....127

Michał Romańczuk: Separatyzm islamski w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur .....143

Recenzje
Erhard Cziomer: Helmut Wagner, Konstrukcja i przyszłość Unii Europejskiej jako unikatu politycznego, [ser. "Studia Interkulturowe. Intercultural Studies", pod red. M.Latkowskiej, t.2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 160 s.] .....163

Sprawozdania
Natalia Adamczyk: „Wokół nowej roli międzynarodowej Niemiec” – debata połączona z prezentacją najnowszej książki prof. dra hab. Erharda Cziomera, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018. .....167

Informacje dla autorów .....177
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....179

Pobierz cały numer