nr 3/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2018
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie
Redakcja Jerzy Zdanowski, Michał Lipa

SPIS TREŚCI
Jerzy Zdanowski: Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po arabskiej wiośnie. Wprowadzenie

Artykuły
Beata Molo: Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych

Jerzy Zdanowski: Konstelacje polityczne na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny (1946–1990)

Michał Lipa: Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po arabskiej wiośnie

Bartosz Wróblewski: Sytuacja polityczna Jordanii po 2011 roku

Krzysztof Bojko: Palestyńska Władza Narodowa osiem lat po arabskiej wiośnie

Artur Skorek: Bliskowschodnia strategia Izraela po arabskiej wiośnie

Filip Cyganik: Kwestia palestyńska w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu

Jakub Sławek: W poszukiwaniu alternatywy politycznej dla Rady Współpracy Państw Zatoki

Tomasz Młynarski: Polityka energetyczna członków Rady Współpracy Państw Zatoki wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

Katarzyna Czornik: USA wobec Bliskiego Wschodu: od Baracka Obamy do Donalda Trumpa

Piotr Łukaszewicz: Budowa instytucji państwa irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003–2011)

Anna Diawoł-Sitko: Ewolucja południowego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa po arabskiej wiośnie

Adrian Brona: Strategia Chin na Bliskim Wschodzie w XXI wieku – ewolucja kluczowych elementów

Marcin Styszyński: Bliskowschodnia wojna hybrydowa na przykładzie konfliktu jemeńskiego

Jerzy Zdanowski: Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) a ład światowy

Studia
Hubert Królikowski: Siły zbrojne Algierii, Mauretanii, Maroka i Tunezji. Stan obecny i perspektywy

Recenzje
Jerzy Zdanowski: Fuad Jomma, Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2018, 641 s.]

Jerzy Zdanowski: Marek Brylew, Problemy i wyzwania współczesnego Libanu [Adam Marszałek, Toruń, 2018, 382 s.]