Skip to content

nr 3/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2018
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie
Redakcja Jerzy Zdanowski, Michał Lipa

SPIS TREŚCI
Jerzy Zdanowski, Michał Lipa: Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie. Wprowadzenie .....7

Artykuły
Beata Molo: Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych .....13

Jerzy Zdanowski: Konstelacje polityczne na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny (1946–1990) .....29

Michał Lipa: Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie .....51

Bartosz Wróblewski: Sytuacja polityczna Jordanii po 2011 roku .....67

Krzysztof Bojko: Palestyńska Władza Narodowa osiem lat po Arabskiej Wiośnie .....81

Artur Skorek: Bliskowschodnia strategia Izraela po Arabskiej Wiośnie .....107

Filip Cyganik: Kwestia palestyńska w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu .....127

Jakub Sławek: Strategiczny sojusz saudyjsko-emiracki – odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej .....141

Tomasz Młynarski: Polityka energetyczna państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku .....155

Katarzyna Czornik: USA wobec Bliskiego Wschodu: od Baracka Obamy do Donalda Trumpa .....173

Piotr Łukasiewicz: Budowa instytucji państwa irackiego w czasie interwencji amerykańskiej (2003–2011) .....197

Anna Diawoł-Sitko: Ewolucja południowego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa po Arabskiej Wiośnie .....213

Adrian Brona: Chińska strategia na Bliskim Wschodzie w XXI wieku – ewolucja kluczowych elementów .....229

Marcin Styszyński: Konflikt w Jemenie jako przykład wojny zastępczej .....243

Jerzy Zdanowski: Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) a ład światowy .....257

Studia
Hubert Królikowski: Siły zbrojne Algierii, Mauretanii, Maroka i Tunezji. Stan obecny i perspektywy .....275

Recenzje
Jerzy Zdanowski: Fuad Jomma, Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2018, 641 s.] .....305

Jerzy Zdanowski: Marek Brylew, Problemy i wyzwania współczesnego Libanu [Adam Marszałek, Toruń, 2018, 382 s.] .....307

Informacje dla autorów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer