nr 4/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2018
Współpraca międzynarodowa – uwarunkowania globalne i regionalne
Redakcja Anna Paterek

SPIS TREŚCI
Anna Paterek: Współpraca w świetle teorii stosunków międzynarodowych. Wprowadzenie.

Artykuły
Fabio Serricchio: European attitudes in eastern European countries after economic crisis

Beata Przybylska-Maszner: Współpraca międzyinstytucjonalna UE-NATO – nowe ramy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych UE po roku 2012

Anna Diawoł-Sitko: Bliskowschodni proces pokojowy 25 lat po porozumieniu z Oslo - rola Unii Europejskiej

Jerzy Zdanowski: Niedobór wody i żywności na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a perspektywy współpracy regionalnej

Krzysztof Malinowski: Uwarunkowania regionalne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Niemcy wobec aspiracji europejskich państw Bałkanów Zachodnich

Maciej Klisz: Regionalna obrona terytorialna - możliwości i szanse współpracy

Krzysztof Koźbiał: Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej. Przykład Kaukazu południowego

Marcin Lasoń: Współpraca międzynarodowa jako instrument polityki zagranicznej Nowej Zelandii w drugiej dekadzie XXI wieku na przykładzie projektu Te Mato Vai

Dariusz Zdziech: Quad – Australia. Nowe otwarcie

Krzysztof Żarna: Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej

Katarzyna Brataniec: Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w wymiarze współpracy międzynarodowej Królestwa

Bartosz Wróblewski: Współpraca Wielkiej Brytanii i USA a stabilizacja polityczna Haszymidzkiego Królestwa Jordanii

Elżbieta Majchrowska: Perspektywy działalności światowej organizacji handlu w obliczu nowych tendencji w handlu światowym – efekty XI km WTO

Mira Malczyńska-Biały: Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku

Jowita Świerczyńska: The Institution Of The Authorised Economic Operator - Facilitating Economic Activity And Minimizing The Risk Of Compromising The Security Of The Trade Flow In Goods In The International Trade

Recenzje
Małgorzata Śliż-Marciniec: Elizabeth Letts, Koń doskonały. Ratując czempiony z rąk nazistów, tłum. Joanna Gilewicz [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, 400 s.]

Sprawozdania
Joanna Siekiera: Konferencja „International Conference on Disaster and Military Medicine” 13-14 listopada 2018 r.