Skip to content

nr 4/2018

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2018
Współpraca międzynarodowa – uwarunkowania globalne i regionalne
Redakcja Anna Paterek

SPIS TREŚCI
Anna Paterek: Współpraca w stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie .....7

Artykuły
Fabio Serricchio: European attitudes in eastern European countries after economic crisis .....15

Krzysztof Malinowski: Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich .....33

Krzysztof Żarna: Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej .....51

Beata Przybylska-Maszner: Współpraca międzyinstytucjonalna UE-NATO – nowe ramy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych UE po roku 2012 .....69

Maciej Klisz: Regionalna obrona terytorialna - możliwości i szanse współpracy .....87

Mira Malczyńska-Biały: Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku .....109

Anna Diawoł-Sitko: Bliskowschodni proces pokojowy 25 lat po porozumieniu z Oslo - rola Unii Europejskiej .....121

Jerzy Zdanowski: Niedobór wody i żywności na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a perspektywy współpracy regionalnej .....139

Krzysztof Koźbiał: Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej Konfederacji Szwajcarskiej. Przykład Kaukazu Południowego .....157

Katarzyna Brataniec: Kształtowanie jordańskiej tożsamości narodowej w wymiarze współpracy międzynarodowej Królestwa .....173

Bartosz Wróblewski: Współpraca Wielkiej Brytanii i USA a stabilizacja polityczna Haszymidzkiego Królestwa Jordanii .....193

Marcin Lasoń: Współpraca międzynarodowa jako instrument polityki zagranicznej Nowej Zelandii w drugiej dekadzie XXI wieku na przykładzie projektu Te Mato Vai .....211

Dariusz Zdziech: Quad – Australia. Nowe otwarcie .....221

Elżbieta Majchrowska: Perspektywy działalności Światowej Organizacji Handlu w obliczu nowych tendencji w handlu światowym – efekty XI Konferencji Ministerialnej WTO .....241

Jowita Świerczyńska: The institution of the authorised economic operator - facilitating economic activity and minimizing the risk of compromising the security of the trade flow in goods in the international trade .....263

Sprawozdania
Joanna Siekiera: Konferencja „International conference on disaster and military medicine” 13-14 listopada 2018 roku .....279

Informacje dla autorów .....285
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach .....287
Lista recenzentów .....289

Pobierz cały numer