Skip to content

Rocznik 2019

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2019
Kryzysy, napięcia i współpraca państw europejskich a zmiana międzynarodowej roli Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

pod redakcją Erharda Cziomera

Zobacz cały numer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2019
Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw

pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Erharda Cziomera

Zobacz cały numer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2019
The Presidency of Donald Trump

edited by Andrzej Bryk

Zobacz cały numer

Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2019
Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Zobacz cały numer