Skip to content

nr 2/2020

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2020
Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych
Część 2: Europa - Niemcy

Redakcja Beata Molo, Anna Paterek, Marcin Lasoń

W przygotowaniu

Marcin Lasoń, Beata Molo, Anna Paterek: Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych. Wprowadzenie

Marian Banach: Przyczynek do problematyki badań niemcoznawczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa

Bogdan Koszel: Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku

Janusz Józef Węc: Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949-1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus

Anna Paterek: Niemiecka polityka wobec uchodźców na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema

Aleksandra Kruk: Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015–2019)

Krzysztof Malinowski: Uprawnienia kontrolne Bundestagu w perspektywie udziału Niemiec we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony

Aleksandra Trzcielińska-Polus: Trzydzieści lat stosunków polsko-niemieckich w cieniu historii (1990–2020)

Michał M. Kosman: Polsko-Niemieckie stosunki polityczne na przestrzeni trzech dekad po zjednoczeniu Niemiec – główne zagadnienia

Jakub Stankiewicz: Znaczenie rozmieszczenia baz i instalacji wojsk armii amerykańskiej w Europie na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w XXI w. na rzecz wzrostu bezpieczeństwa europejskiego

Mieczysław Stolarczyk: Kwestia reparacji wojennych dla Polski od Niemiec w latach 1945-2020

Lubomir W. Zyblikiewicz: Republika Federalna Niemiec-Chińska Republika Ludowa

Ryszard Zięba: Polska w OBWE

Ryszard Czarny: Współpraca państw nordyckich w polityce energetycznej a współczesne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego

Małgorzata Czermińska: Europejskie Partnerstwo Wschodnie – wymiar polityczny, ekonomiczny i bezpieczeństwa zacieśniania stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej

Włodzimierz Bonusiak: Ukraina – Polska: nowe otwarcie

Rafał Kęsek: Tendencje eurosceptyczne w Ukrainie po Rewolucji Godności

Anna Bałamut: Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2015-2020