Skip to content

Rocznik 2021

Krakowskie Studia Międzynarodowe 1/2021
Donald Trump’s Presidency – the Unfinished Rebellion

edited by Andrzej Bryk


Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2021
Globalne wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku

pod redakcją Bogusławy Bednarczyk